Ikäkaudet

Ikäkaudet PDF Tulosta

Sovellamme lippukuntamme toiminnassa Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa, partiomenetelmää ja ikäkausikohtaisia kasvatustavoitteita.

Marjo_Majlund_86

Sudenpennut (7-9v)

Sudenpentujen ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa vähintään vaeltajaikäinen (18-22v) laumanjohtaja ja yleensä yksi tai useampi apujohtajaa.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa partiokokouksissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lauma kerää jälkiä, joita ommellaansudenpentupaidan oikeaan hihaan. Vuosittain sudenpennuilla on 1-2 omaa retkeään, minkä lisäksi ”supet” voivat osallistua lippukunnan leireille ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämiin sudenpentutapahtumiin.

 

Talvi_KuvaJaakkoRoppola

Seikkailijat (10-12v)

Seikkailijoiden ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Viikottaisissa partiokokouksissa seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijat keräävät partiopaitansa hihaan taitomerkkejä ja puolivuosittain vaihtuvia ilmansuuntia. Seikkailijoilla on mahdollisuus osallistua vuosittain 2-3 kolmelle viikonloppuretkelle sekä lippukunnan ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämille leireille.

eino_hankela_tytot_ja_poraus

Tarpojat (12-15v)

Tarpojien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu viikottain. Tarpojat suorittavat puolivuosittain vaihtuvia tarppoja, joiden teemat ovat: luovuus, selviytyminen, leiri, yhteiskunta. Lisäksi tarpojat voivat halutessaan suorittaa Seikkailijoiden taitomerkkejä.

Tarpojana partiolainen alkaa pikkuhiljaa ottamaan vastuuta muista partiolaisista. Tarpojat monesti toimivatkin esimerkiksi leirivartion johtajina haikeilla.

Tarpojilla on mahdollisuus osallistua vuosittain 2-3 kolmelle viikonloppuretkelle sekä lippukunnan ja Järvi-Suomen Partiolaisten järjestämille leireille. Lisäksi Tarpojille järjestetään erilaisia valtakunnallisia tapahtumia.

 

Samoaja_Suurjuhla_KuvaKalleRapi

Samoajat (15-17v)

Samoajien ryhmää kutsutaan vartioksi ja se kokoontuu oman aktiivisuutensa mukaan noin 1-4 kertaa kuussa. Samoajavartion johtajana toimii vuorollaan yksi vartion jäsenistä. Samoajaryhmän toimintaa ohjaa, auttaa ja tukee aikuinen luotsi. Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat voivat halutessaan ja lippukunnan hallituksen harkinnan mukaan toimia tarpojien tai seikkailijoiden vartionjohtajana tai apujohtajina.

Ryhmänohjaajakoulutuksen suorittaneilla Samoajilla on mahdollisuus osallistua kaikille lippukunnan retkille ja leireille johtajina. Järvi-Suomen Partiolaiset järjestävät vuosittain erilaisia samoaja tapahtumia ja Suomen Partiolaiset järjestää Samoajille kolmen vuoden välein valtakunnallisen samoajatapahtuman.

 

4V4_NikoBlomberg_031886

Vaeltajat (18-22v)

Toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai kaikki lippukunnan vaeltajat yhdessä. Vaeltajien toimintaa ohjaa ja tukee aikuinen yli 22-vuotias vaeltajaluotsi. Vaeltajat voivat toimia kaikkien ryhmien johtajina, toimia lippukunnan leirien ja retkien johtajina ja ottaa vastuutehtäviä, aina lippukunnanjohtajuutta myöten.